Ki Shin Tai Dojo  Budo Yoseikan M° Shoji Sugiyama M° Keiichi Sugiyama M° Mochizuki
@KiShinTai Contatti  Link  M° Kano M° Ueshiba

PER INFORMAZIONI


* * Gianluigi * *

cell.+39-347-3900170 gaijin63@tiscali.it


* * Simone * *

cell.+39-347-0096511 sunaomakoto@yahoo.it https://www.facebook.com/simone.pietro.7
 * * Stefania * * cell.+39-347-0773779 kishintai@altervista.org https://www.facebook.com/kishintai.dojo Kishintai Dojo | Crea il tuo badge